Kjøkkenavtrekk

Egen kjøkkenvifte


Har man avtrekk via egen vifte på kjøkkenet, vil man blåse alt sammen rett ut uten at støv og fett havner i et felles anlegg. Minus med slike anlegg er at man har ikke mulighet til å gjenvinne varmen som avtrekkshetta drar med seg ut.

Fettfiltrene bør med jevne mellomrom. Filtre som ikke blir vasket og er fulle av fett vil ikke fungere optimalt og mye av det som filtrene skal fange opp vil havne i rør og vifte og man kan risikere at avtrekket ikke lengre drar ut den luftmengden den skal og dermed føre til dårligere avtrekk.

Kjøkkenavtrekk via ventilasjon


Har man kjøkkenavtrekk via et ventilasjonsanlegg vil anlegget sørge for balanserte luftmengder (like mye luft inn som ut) selv om avtrekket på kjøkkenet startes. Dette gjør at det ikke blir undertrykk i boligen, dvs. at luft ikke trekkes uønsket inn utenfra via spalter, vinduer, dører etc. som gjør at det kan føles som at boligen er trekkfull.