VarmepumpeAircomfort Trøndelag AS forhandler Mitsubishi varmepumper, som er kjent for sin gode kvalitet og cop-faktor. De fleste av disse er fabrikkgarantert helt ned til -25,0 grader.

Prinsipp

Gassen som sirkulerer i varmepumpa, blir komprimert og pumpet inn til innedelen.
Når gassen komprimeres, økes tempereaturen og sendes til innedelen som igjen avgir
denne varmen inne. Når gassen kommer tilbake til utedelen, vil gassen ekspandere
og blir kaldere og kan dermed hente varme fra omgivelsene.

En fordamper er en hovedkomponent i et varmepumpende anlegg ved å sørge for å hente
opp 
varme fra en kilde. I en fordamper opprettholdes et lavt trykk for kuldemediet av en kompressor.
Ved at varme tilføres på motsatt side av rørsystemet, vil kuldemediet fordampe slik at mer kan
suges inn i kompressoren.


En kondensator
 er en komponent som ved hjelp av avkjøling omdanner gass til væske.

Luft til luft

En luft til luft varmepumpe henter varme fra lufta ute, selv om det er minusgrader, via kompressoren og blåser luft gjennom et register som sitter inne i innedelen.  Dermed varmes lufta opp og blåses inn i rommet.

Luft til vann

En luft til vann-varmepumpe fungere omtrent som en luft til luft varmepumpe, men varmer opp vann i stedet for å blåse varm luft. Denne varmen kan for eksempel brukes til vannbåren golvvarme, og/eller til å forvarme forbruksvannet.

Hvorfor er forvarming av forbruksvann med varmepumpe lønnsomt? Jo, en varmepumpe leverer mye mer varme pr kwh enn en tradisjonell elektrisk varmekolbe gjør. 
La oss si at varmepumpa varmer opp vannet til 45 grader og ønsker 70 grader forbruksvann. Den elektriske varmekolben i berederen trenger ikke varme opp mer enn 70 - 45 = 25 grader!
Hvis varmekolben må varme opp vannet fra ca 4 grader, må den stå for 70 - 4 = 66 grader oppvarming!

Siden de fleste varmepumper leverer 3 til 4 ganger mer varme enn det den bruker i strøm, kan man spare store beløp i strømutgifter på forvarming av vann.