Historikk om Aircomfort Trøndelag AS1982: Aircomfort Trøndelag AS blir for første gang etablert i Trondheim.

2010: Alle ventilasjonsmontørene i Langnes & Bakkan Blikkeslagerforretning AS blir flyttet over
til Aircomfort Trøndelag AS. Dermed blir Aircomfort Trøndelag AS en totalleverandør på ventilasjon
og Langnes & Bakkan Blikkeslagerforretning AS blir en ren blikkenslager.Hovedkontoret i Aircomfort Trøndelag AS er i dag plassert i Verdal med avdelingskontor i Steinkjer. 
Aircomfort Trøndelag AS er søsterfirma av Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS som har samme lokaler
både i Verdal og i Steinkjer som Aircomfort Trøndelag AS.

Geografisk virkeområde er hele landet med hovedtyngde i Midt-Norge.