ServiceavdelingenVi tar service på ditt ventilasjonssystem

Når du kjøper ny bil, sender du den til service på merkeverksted med fagfolk og forventer at den skal vare i mange år. Bilen har få driftstimer i løpet av et døgn, Et ventilasjonsanlegg har mange. Dette skaffer en ren luft i lokalene man puster i hver eneste dag. I tillegg forlanger man at strømregningen skal være ENØK-vennlig.

Med en serviceavtale er du sikret et godt “øye” på ditt ventilasjonsanlegg. En slik avtale skreddersys ut i fra kundens ønske og kan inneholde alt fra kun kontroll av anlegget til full gjennomgang med filterskifte. Etter hver service mottar kunden en servicerapport som inneholder full oversikt over status på anlegget.

Be om et tilbud i dag. Et tilbud er ikke på noen måte bindende før en avtale er underskrevet av begge parter.
 Reparasjoner og rehabilitering

ACT-Service tar på seg reparasjoner og utbedringer som; utskifting og rehabilitering av automatikk, feilsøking, lagerskifte på vifter, elmotorer og roterende varmegjenvinnere, osv.