Klimateknikk og ventilasjonBalansert luft

Riktig luftbalanse er viktig hele året. Overtrykk gir fare for at fukt trenger ut i bygningskonstruksjonen,
og kan påføre boligen fuktskader. Undertrykk gjør at kald og støvete luft dras inn inn bygningen.
Et ventilasjonsanlegg skal gi tilfredsstillende luftbalanse i kaldt klima uten å forbruke mye ekstra
energi til avriming eller forvarming av luften.
Ekstra viktig er nok lufttilførsel dersom man i kalde perioder fyrer med ved.

Filtrering

Sørg for at systemet har gode filtre. Filtrering av både uteluften og avtrekksluften gjør at man unngår at støv,
skitt og pollen kommer inn i ventilasjonsaggregatet og videre inn i boligen. Dette er spesielt viktig der
personer med astma og/eller allergi oppholder seg.

Vi tilbyr også her gode løsninger både til boliger og yrkesbygg.